Spectrum Legal
Juridische gemoedsrust zodat de ondernemer op zijn business kan focussen

Juridische conflicten voorkomen en oplossen

Spectrum Legal is een multidisciplinair samenwerkingsverband van advocaten, juristen en bemiddelaars met als doel juridische gemoedrust te verstrekken aan ondernemers, bedrijven en besturen en hen zo toe laten zich te focussen op het eigenlijke ondernemen.

Vanuit een jarenlange ervaring als advocaat en legal interim manager in diverse nationale en internationale bedrijven, merkten wij dat er te weinig waarde gehecht werd aan de preventie van juridische problemen en conflicten. Eenmaal er een conflict ontstaan was, werd er ook te weinig op de te bereiken oplossing gefocust.

Wij werken vanuit onze ervaring en onze kennis van uw dagdagelijkse business, eventueel na eerst een legal interim / detachering traject te hebben doorlopen, zodat onze adviezen pragmatisch en concreet zijn. Wij wijzen op risico’s en problemen, maar reiken ook oplossingen aan zodat u ongestoord kan ondernemen.

Wij verkiezen alternatieve geschillenbeslechting, op basis van onderhandeling en bemiddeling, boven éénzijdige uitspraken van buitenstaanders (rechters, arbiters...), maar als er geen andere uitweg is, verdedigen onze advocaten met hart en passie uw belangen voor elke rechtbank of arbiter.

Innoveren en optimaliseren voor de client

Spectrum legal is een innovatief multidisciplinair samenwerkingsverband tussen advocaten, juristen en bemiddelaars, omdat wij er van overtuigd zijn dat het delen van kennis en ervaring vanuit verschillende juridische invalshoeken in het voordeel van elke cliënt is.

Wij zetten in op digitalisering en modernisering, met een elektronisch dossierbeheer en toegang tot digitale juridische databanken. Wij volgen de economische, technische en juridische evoluties op de voet. Maar ook op het vlak van samenwerking, verlaten wij de klassieke hiërarchische structuren, en verkiezen wij de horizontale samenwerking met (externe) partners wanneer dit de dienstverlening aan de cliënt kan ondersteunen.

Wij werken precies, nauwgezet en behoedzaam, met een hart voor de cliënt en eisen van onze medewerkers en partners dat zij dezelfde waarden delen.

Wie zijn wij?

Spectrum Legal werd opgericht door Jeroen Lison en Liesje Wermoes en bestaat uit een team van interne en externe advocaten, consultants en bemiddelaars.

Jeroen Lison

Jeroen trad in 2003 toe tot de Gentse Balie, om in 2008 in Asse eigen kantoor te starten en zich aan te sluiten bij de Nederlandstalige Balie van Brussel.

Jeroen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht en het bouwrecht.

Door jarenlange ondersteuning van ondernemers, KMO’s en Belgische en internationale bedrijven, o.a. door het uitvoeren van legal outsourcing / secondment projecten, is Jeroen bedreven in het zich snel inwerken in de concrete bedrijfswerking van zijn cliënten om deze efficiënt en pragmatisch te adviseren en bij te staan.

Jeroen heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen en onderhandelen van contracten in diverse sectoren. Daarnaast is Jeroen een ervaren pleiter in de verschillende aspecten van het ondernemingsrecht.

Jeroen is tevens plaatsvervangend Vrederechter van het kanton Asse en juridisch assessor bij de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten.

Licentiaat in de rechten, UGent & Master na Master in het ondernemingsrecht, UAntwerpen.

LinkedIn Jeroen Lison

Jeroen Lison Spectrum Legal Asse

Liesje Wermoes

Liesje Wermoes was jarenlang advocaat aan de balie van Brussel.

Zij is expert in het sociaal recht, erkend bemiddelaar en heeft intussen een jarenlange ervaring opgebouwd als interim manager in verschillende vooraanstaande bedrijven in diverse sectoren (de banksector, de voedingssector, de luchtvaart, de energiesector, de uitzendsector…).

Vanuit haar passie voor het sociaal recht en HR in het algemeen, geeft zij dagelijks praktische ondersteuning aan werkgevers bij hun HR beleid (juridisch advies, onderhandelingen met sociale partners, project management, welzijn op het werk, ...) en aan werknemers voor hun arbeidsrechtelijke vragen.

Heb je nood aan een correct en bruikbaar advies? Is jouw HR dienst dringend op zoek naar een freelance HR (legal) consultant die een ‘hands-on’ mentaliteit weet te combineren met integriteit en correctheid? Heb je als werknemer vragen bij je arbeidsovereenkomst, je opzegvergoeding, niet-concurrentiebeding of… , aarzel dan niet om contact op te nemen. Liesje zet mensen centraal en zoekt samen met jou uit hoe je verder kan geholpen worden.

LinkedIn Liesje Wermoes

Liesje Wermoes Spectrum Legal Asse

Katleen Libens

Katleen Libens studeerde af als Master in de rechten aan de KU Leuven in 2007 waarna ze zich inschreef bij de Brusselse balie. Zij heeft tevens als jurist een aantal jaren ervaring opgedaan binnen de private en publieke sector.

In 2015 koos zij definitief voor een carrière in de advocatuur. Sinds januari 2017 is Katleen Libens erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Zij is stichtend lid van UwBemiddelaars, een onafhankelijke vereniging van erkende bemiddelaars.

In september 2020 is Katleen Libens toegetreden tot het kantoor Spectrum-legal. Haar voorkeurmateries zijn het handels-en verbintenissenrecht, alsook het aansprakelijkheidsrecht.

Naast het recht zijn paarden haar grote passie. Zij heeft daartoe het kantoor Equinelaw opgericht, dat zich focust op het hippisch recht.

Katleen Libens

Katleen Libens Spectrum Legal Asse

Joris Lopes

Joris Lopes volgde zijn bachelor in de rechten aan de Universiteit Hasselt en tijdens zijn masteropleiding aan de KU Leuven koos hij economisch recht als major en internationaal en Europees recht als minor. Gedurende zijn werkzaamheid in de verzekeringssector deed hij ervaring op in de bedrijfswereld en verdiepte hij zich in het verzekeringsrecht evenals het aansprakelijkheidsrecht.

In 2020 sloot hij zich aan bij de Brusselse Balie en vervoegde hij het kantoor/Spectrum Legal. Zijn focus ligt op het economisch recht, in het bijzonder op het ondernemings- en vennootschapsrecht. Daarnaast heeft Joris nog een sterke interesse in het recht van de Europese Unie.

Joris Lopes Spectrum Legal Asse

Onze diensten

01

Advocatuur

Het inschakelen van een advocaat op het juiste moment blijft zijn meerwaarde hebben. Een advocaat heeft immers een deontologisch beroepsgeheim, een pleitmonopolie, een deontologische plicht om zich blijvend bij te scholen en kan vertrouwelijke onderhandelingen voeren.
02

Consultancy

Spectrum Legal kan uw bedrijf helpen wanneer u tijdelijk of voor langlopende periode extra krachten zoekt om u bij te staan op juridisch vlak of binnen het HR. Is een van uw teamleden in zwangerschapsverlof of ziekteverlof? Is er een tijdelijk project waarvoor u externe hulp wenst in te schakelen? Wenst u gewoon flexibel te werken met een externe kracht die uw onderneming van binnenuit leert kennen en versterkt?
03

Bemiddeling

Partijen in een conflict kunnen zich tot een bemiddelaar wenden wanneer zij in een impasse zijn geraakt (bv. omwille van de moeilijke communicatie). Een bemiddelaar zal hen helpen tot een oplossing te komen. Daartoe worden allerlei gespecialiseerde technieken gehanteerd. Een bemiddeling is steeds vrijwillig en elke partij kan op elk moment een einde maken aan het traject. De oplossing die wordt gevonden is pas bindend na formele ondertekening van het akkoord.
Heeft u vragen?

Stop met scrollen en neem met ons contact op