Advies

Wij kunnen met kennis van zaken uw contracten onderhandelen, uw algemene voorwaarden schrijven, uw commerciële projecten begeleiden of een legal check doen van uw marketingcampagnes.


Het grote voordeel om met Spectrum Legal samen te werken? Wij hebben enerzijds inhouse ervaring en begrijpen uw nood aan pragmatisch advies en anderzijds weten wij hoe een rechter naar uw case zal kijken, mocht het ooit fout lopen.

Waarom een beroep doen op Spectrum Legal?


Onze experten staan u bij om elke juridische uitdaging het hoofd te bieden.

Wij analyseren uw casus en leveren u op maat gemaakte en concrete adviezen.

Wij kijken uw juridische documenten (overeenkomsten, algemene voorwaarden,...) na en / of wij schrijven uw juridische documenten en onderhandelen deze met uw contractspartijen.

Welke hulp heeft u nodig?

Contractenrecht

Een correct en duidelijk opgesteld contract is essentieel binnen elke professionele of commerciële relatie.

Wij hebben jarenlange ervaring in diverse sectoren en met meerdere types van contracten (o.a. aan- en verkoop, aanneming, dienstverlening, consultancy, geheimhouding, licentie, distributie, etc.) zodat wij in staat zijn om u in elke onderhandeling of contractuele discussie bij te staan.

Wij genieten bijzondere expertise in de redactie en onderhandeling van IT contracten: licenties, IT services & consultancy, SAAS, support,...

Handelsrecht

Wij adviseren uw onderneming inzake de wetgeving marktpraktijken en consumentenbescherming.

Van het screenen van en meewerken aan uw marketing- of reclamecampagne tot het verdedigen van uw belangen bij claims.

Wij adviseren:

 • bij de opzet van uw e-commerce, Internet of Things (IoT) of drone service project.
 • inzake transportrecht: CMR, ADR, kilometerheffing, ladingzekerheid en overlading, technische vereisten.
 • inzake verzekeringsrecht: bestuurdersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, BA-verzekeringen.
 • ivm insolventie en faillissement.

Intellectuele eigendom en privacyrecht

Wij adviseren inzake

 • intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, bescherming van knowhow,... en staan u bij bij het depot of de registratie.
 • GDPR, de verwerking van persoonsgegevens en zorgen voor sluitende verwerkersovereenkomsten.

Vennootschapsrecht

Wij werken de gepaste vennootschapsrechtelijke structuren uit en volgen uw corporate housekeeping op.

Wij staan u bij:

 • bij overname, fusie of splitsing.
 • bij geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders.
 • bij vragen rond het ondernemingstrafrecht en faillissementsmisdrijven.

Huurrecht

Wij adviseren u inzake uw vragen rond huur, woning- en handelshuur en appartementsmede-eigendom.

Wij staan u o.a. bij tijdens de vergadering van mede-eigendom.

Bouw- en aannemingsrecht

 • De redactie van huurcontracten, aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten,…
 • Advies inzake woning-, studenten- en handelshuur.
 • Bijstand bij bouw- en huurgeschillen, gerechtelijke expertises.
 • Advies inzake de beroepsaansprakelijkheid en verzekering van aannemer & architect.
 • Gemene muur en burenhinder.

Arbeidsrecht

Heeft u nood aan concreet sociaal juridisch advies? Wilt u bijvoorbeeld:

 • een werknemer ontslaan of heeft u vragen bij uw ontslag als werknemer?

 • een update van uw arbeidsreglement?

 • weten of een eventuele gerechtelijke procedure kans op slagen heeft?

 • een advies inzake ontslag om dringende reden?

 • weten of u de correcte opzegvergoeding heeft ontvangen/uitbetaald?

 • specifieke informatie van toepassing binnen uw paritair comité ontvangen?

 • hulp bij een re-integratieprocedure van een werknemer?

 • advies rond arbeidsongeschiktheid?

 • een ontslagbrief laten opstellen?

Wij kunnen u bijstaan.