Dienstenwet

Spectrum Legal

Spectrum Legal is een multidisciplinair samenwerkingsverband, onder de vorm van een groepering, zoals bepaald door het Reglement d.d. 25 april 2019 betreffende de samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten (B.St. 13/06/2019), ingevoerd in artikel 178bis e.v. van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Het samenwerkingsverband bestaat uit:

  • Advocaat Jeroen Lison BV, met maatschappelijke zetel te 1730 ASSE, Edingsesteenweg 75 en met KBO-nummer 0807.350.301, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mter Jeroen Lison, advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel;
  • Mevrouw Liesje Wermoes, met zetel te 1730 ASSE, Edingsesteenweg 75 en met KBO-nummer 0685.435.157, jurist.

De zetel is gevestigd te 1082 BRUSSEL, Keizer Karellaan 584.

Dienstverlening

Spectrum Legal levert volgende diensten:

  • bijstand bij geschillen voor alle rechtbanken in België: door Advocaat Jeroen Lison BV
  • advies en dienstverlening: door Advocaat Jeroen Lison BV & door Liesje Wermoes
  • bemiddeling: door Liesje Wermoes

De tarieven kan u terugvinden in het document Tarief en Algemene Voorwaarden.

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

Spectrum Legal is een multidisciplinair samenwerkingsverband.

Overeenkomstig zijn deontologie zal advocaat Jeroen Lison, volledige toegang krijgen tot de lijst van cliënten van alle leden van de groepering en zal advocaat Jeroen Lison het onderzoek naar het bestaan van belangenconflicten uitvoeren met respect voor het beroepsgeheim.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van advocaat Jeroen Lison is verzekerd bij Amlin Insurance (als hoofdverzekeraar) onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899.

De verzekeringsmakelaar is Vanbreda Risk & Benefits. De polis werd onderhandeld door de Orde van Vlaamse Balies.

De Amlin-polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) trad op 1 januari 2013 in werking. De polis werd laatst vernieuwd met ingang van 1 januari 2020 en dat voor een duur van drie jaar.

De modaliteiten kan u terugvinden op de website van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel ( www.baliebrussel.be)

De aansprakelijkheid van de advocaten van Spectrum Legal is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de verzekering.

De beroepsaansprakelijkheid van Liesje Wermoes is verzekerd bij AIG onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (intellectuele, vrije en commerciële beroepen), polis BF33003018.

De verzekeringsmakelaar is Qui-Vive verzekeringen.

De aansprakelijkheid van Liesje Wermoes is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de verzekering.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Spectrum Legal bereiken:

  • Per post: 1082 BRUSSEL, Keizer Karellaan 584 of Edingsesteenweg 75, 1730 ASSE
  • Per telefoon: +32 2 304 40 01
  • Per e-mail:

o Advocaat Jeroen Lison: jeroen.lison@spectrum-legal.be

o Mevr. Liesje Wermoes: liesje.wermoes@spectrum-legal.be

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Advocaat Jeroen Lison is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de Nederlandse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be.

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Balie van Brussel: https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/problemen-met-uw-advocaat.

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel bevoegd:

Secretariaat Stafhouder

Gerechtsgebouw

Poelaertplein

1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.