Blijf op de hoogte

We verzamelen voor u de belangrijkste juridische nieuwigheden.

28 juli 2023
De impact van gewijzigde omstandigheden op uw contract
“Pacta sunt servanda”, ofwel “overeenkomsten strekken tot wet”, maar wat als de omstandigheden veranderen? Sinds het nieuwe BW kunnen partijen overeenkomsten aangegaan na 1 januari 2023 heronderhandelen bij gewijzigde omstandigheden.
25 augustus 2022
Gefeliciteerd Joris!
Meester Joris Lopes is reeds 2 jaar een sterk en gewaardeerd lid van ons team. Wij zijn dan ook trots dat Joris thans zijn bekwaamheidsattest van de balie in ontvangst heeft genomen. Gefeliciteerd Joris!
31 januari 2022
Vanaf 1 februari 2022 snellere betaling van uw facturen
De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties kent vanaf 1 februari 2022 nieuwe wijzigingen.
3 augustus 2021
Tweede locatie in Brussel
Spectrum Legal blijft groeien en opent een tweede locatie in Brussel.
2 november 2020
Waarom uw leverancier aandringt om vóór 1 december een nieuwe overeenkomst te ondertekenen
De Wet Onrechtmatige Bedingen B2B d.d. 4 april 2019 beschermt ondernemers tegen onredelijke voorwaarden welke door hun leveranciers, partners… opgelegd worden, waardoor een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de contractspartijen ontstaat.
14 mei 2020
Het ‘Corona’ ouderschapsverlof voor werknemers in ‘a nutshell’
Het combineren van de zorg voor kinderen en telewerken met een ongewijzigde efficiëntie is niet eenvoudig en beïnvloedt het welzijn. Daarom hebben werknemers vanaf 1 mei 2020 de mogelijkheid om een ‘Corona’-ouderschapsverlof aan te vragen.
13 april 2020
Covid-19 Volmachtbesluit m.b.t. de algemene vergadering van mede-eigenaars en het mandaat van de syndicus
Het KB nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom (en het vennootschaps- en verenigingsrecht) in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie werd op 9 april 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
11 april 2020
Covid-19 Volmachtbesluit m.b.t. de organisatie van de algemene vergadering van vennootschappen en verenigingen en de werking van het bestuursorgaan
Het KB nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake (mede-eigendom) en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie werd op 9 april 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.