Delen op

Covid-19 Volmachtbesluit m.b.t. de algemene vergadering van mede-eigenaars en het mandaat van de syndicus

Het KB nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom (en het vennootschaps- en verenigingsrecht) in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie werd op 9 april 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Deze bepalingen treden met terugwerkende kracht in werking, vanaf 10 maart 2020 en gelden thans tot 3 mei 2020, met mogelijkheid tot verlenging.

De krachtlijnen zijn de volgende:

  • Algemene vergaderingen van mede-eigenaars georganiseerd sinds 10 maart 2020 behouden principieel hun rechtsgeldigheid.
  • Algemene vergaderingen van mede-eigenaars welke niet meer konden of kunnen doorgaan omwille van de veiligheidsvoorschriften, worden uitgesteld naar een later tijdstip, binnen 5 maanden na het verstrijken van de crisisperiode.
  • Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te voeren, inclusief via telefonische of videoconferentie, mits eenparigheid.
  • De mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering.
  • De syndicus mag zich bij de uitoefening van zijn mandaat verplaatsen, indien noodzakelijk, hierbij zo veel als mogelijk de geldende veiligheidsvoorschriften nalevend.
  • De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig, tot de eerstvolgende algemene vergadering, geacht gelijk te zijn aan de begroting van het vorige werkjaar. De syndicus kan de nodige provisies aan de mede-eigenaars opvragen.
  • De opdrachten en bevoegdheidsdelegaties van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Indien u vragen heeft, kan Spectrum Legal u verder helpen.

Jeroen Lison - advocaat

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.