Delen op

Het ‘Corona’ ouderschapsverlof voor werknemers in ‘a nutshell’

Het is voor velen al duidelijk: het combineren van de zorg voor kinderen en telewerken met een ongewijzigde efficiëntie is niet eenvoudig en beïnvloedt het welzijn. Net daarom hebben werknemers vanaf 1 mei 2020 de mogelijkheid om een ‘Corona’ ouderschapsverlof aan te vragen. Het Koninklijk Besluit dat de regels vastlegt werd gepubliceerd op 14 mei 2020 en de RVA heeft nu ook duidelijke richtlijnen meegedeeld. Tijd dus om in actie te schieten voor wie interesse heeft.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • je bent 1 maand in dienst bij je werkgever
 • je werkt minimaal 75 %
 • je hebt een kind / kinderen jonger dan 12 jaar én
 • je hebt het akkoord van je werkgever

Wat kan je vragen?

 • Een vermindering van je arbeidsduur tot 50 % van een voltijds rooster als je minimaal 75 % werkt. Werknemer die voltijds werken kunnen ook vragen hun arbeidsduur met 1/5e te verminderen, dus tot 80 % van een voltijds rooster.
 • Het verlof kan gedurende verschillende weken of maanden worden gevraagd, voorlopig tot eind juni. De weken/maanden mogen ook ‘niet op elkaar volgend’ zijn, wat bv. handig kan zijn voor werknemers met een kind dat niet voltijds bij hen woont.
 • Je kan ook een schorsing/vervanging van je lopende (normaal) ouderschapsverlof of tijdskrediet vragen om het Corona ouderschapsverlof op te nemen. Na het Corona ouderschapsverlof herneemt het tijdskrediet/normaal ouderschapsverlof tot aan de oorspronkelijk voorziene einddatum. Na een nieuwe aanvraag bij de RVA kan je de maanden die je hebt ‘ingeruild’ voor een Corona ouderschapsverlof nadien toch nog opnemen. Met andere woorden, deze zijn niet verloren.
 • Bij de RVA kan je een onderbrekingsuitkering aanvragen die is gebaseerd op de bedragen voor het ‘normale ouderschapsverlof’, verhoogd met 25 %.
 • Ook werknemers die hun ouderschapsverlof al hadden opgenomen, kunnen nog gebruik maken van het Corona ouderschapsverlof als ze kinderen jonger dan 12 hebben.

Wat moet je doen?

 • Een schriftelijke aanvraag bij je werkgever met vermelding van de gewenste duurtijd van het verlof en het gevraagde werkregime.
 • Deze aanvraag moet minimaal drie dagen voor de aanvang van het verlof worden ingediend.
 • Als je werkgever akkoord gaat, zal er een addendum aan je arbeidsovereenkomst worden opgemaakt en een aanvraag bij de RVA moeten gebeuren.

Meer uitgebreide informatie kan je vinden op de website van de RVA of neem gerust contact op.

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.